Scan DSA 12

Moderni ugradni kamin

Dvostrani model koji se može ugraditi u zidu kao pregrada između dvije prostorije ili u nekoj sličnoj varijanti. Po svim detaljima veoma inovativan proizvod sa visokom kvalitetom izrade. Poluga za otvaranje vrata kamina je u ravni sa kaminom i uz lagani dodir se izvaći tako da možete otvoriti vrata. Može se koristiti sa obe strane, komora za dodatno sagorjevanje, dovod svježeg zraka u ložište. Nosilac Nordijko ekološke oznake THE SWAN.