Aluminijski pokrivači PROMAFOUR®-HTI 1100 fleksibilni su izolacijski pokrivači otporni na visoke temperature te bazirani na zemno-alkalijskim vlaknima (staklena vlakna koja su otporna na visoke temperature). Ti pokrivači imaju ista svojstva kao i PROMAFOUR-HTI 1100. Zahvaljujući aluminijskom omotu, umatanje evakuacijskih cijevi za dim postaje još jednostavnije.