Pokrivači PROMAFOUR®-HTI 1100 fleksibilni su izolacijski pokrivači, bazirani na zemno-alkalijskim vlaknima (staklena vlakna koja su otporna na visoke temperature) koja su mehanički spojena iglenim filcanjem bez dodavanja vezivnih sredstava. Oni su nezapaljivi i otporni na temperature do 1000 °C. Zahvaljujući njihovoj fleksibilnosti, ti izolacijski pokrivači mogu jednostavno „omotati” cijevi za odvodnju dima.

Izolacijski pokrivači PROMAFOUR®-HTI 1100 proizvedeni su u rolama od 610 x 7320 x 25,4 mm i 610 x 14640 x 12,7 mm, gustoće 96 kg/m³ ili 128 kg/m³