Klasična lijevana peć na kombinirano gorivo

Peć Jotul MF 3 verzija je poznate Jotul F 3 peći koja može koristiti kombinirano gorivo – ugljen i drva. Zahvaljujući svojem dizajnu, lako ju je uklopiti sa raznim stilovima, a zbog svojeg oblika i dimenzije,  pogodna je za instalaciju i u malim prostorima. Njena komora za sagorijevanje velika je i može zaprimiti i velike cjepanice. Velika staklena površina na vratima pruža lijep pogled na vatru. Kontrola dovoda zraka moguća je kroz dva ventila za zrak. Donji ventil nalazi se na otvoru pepeljare, dok je drugi smješten na vrhu peći. 

Prednosti:

  • Dostupna samo u crnoj boji
  • Mijenja pojam “klasika” među pećima
  • Primarna i sekundarna kontrola zraka
  • Jednostavna za korištenje