Peć Scan 66-5 S-baza sa snagom izlaza, 7kw dolazi s jedinstvenim oblikom baze u obliku slova “S” na koju se mogu spremiti cjepanice za grijanje.