Podloga PROMAFOUR® nezapaljiva je i paropropusna podloga bazirana na tekućem kalcij-silikatu i kontroliranoj količini organskih dodataka. Podloga PROMAFOUR® dostupna je u spremnicima od 3 l.