Ispuna za spojeve PROMAFOUR®-HT je bazirana na mješavini gline i anorganskog vezivnog sredstva. Otporna je na temperature do 1000 °. Razvijena je posebno za popunjavanje i poravnavanja spojeva te rupa od vijaka i spajalica za klamericu te neravnina okvira PROMAFOUR® . Ispuna za spojeve PROMAFOUR®-HT dostupna je u patronama od 0,5 kg te kantama od 1,5 kg i 10 kg.